INVENTAR

Aktiviteti juaj bazohet në një volum të konsiderueshëm inventari?

Dëshironi të përfitoni nga një ulje apo një ofertë e cila konsiston në blerjen e një volumi inventari më të lartë se zakonisht?

Aktiviteti juaj tregtar po rritet dhe mungesa e inventarit po e frenon atë?

Klienti juaj ka porositur një mall, vlera e të cilit tejkalon mundesitë tuaja financiare?

Crimson Finance Fund Albania financon blerjen e inventarit tuaj, deri në 100% të vlerës së tij nëpërmjet:

FAKTORING-UT TË ANASJELLTË:

DY PËRFITUES KRYESOR TË FAKTORING-UT TË ANASJELLTË:

null

TREGTARËT ME SHUMICË DHE PAKICË

Rrisin inventarin e tyre duke rritur gamën e produkteve të ofruara, dhe duke përfituar nga uljet tregtare.
null

FURNITORI I ASETEVE

Rrit shitjet falë financimit të porosive të kryera për klientët e tij, që tejkalojnë kapacitetet e tij financiare.

Llogarisni këstin tuaj

Lek
Rezultati
Pagesa Mujore

If you don t understand how to purchase an article, it is always best to purchase https://www.boerse-express.com/news/articles/hochschulausbildung-welche-probleme-hat-die-covid-pandemie-beleuchtet-297243 an essay from a publication. You tried your best to arrange your time sensibly and concentrate only on the specific assignments. But let s be right: you are not able to do as great as you may write. A badly written composition may turn off readers and also make them quit reading your own work.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *