FAKTORING I DREJTËPËRDREJTË

Faktoring i Drejtëpërdrejtë i shërben nevojave tuaja afatshkurtra për likujditet.

Aktiviteti juaj tregtar po rritet dhe mungesa e likuiditetit po e frenon atë?

Keni nevojë për likuiditet për të zgjeruar gamën tuaj të produkteve apo shërbimeve??

Keni plane të ndryshme nga këto të cilat kërkojnë likuiditet?

Për të përmbushur nevojat tuaja afatshkurtra për likuiditet ne ju propozojmë deri në 6-muaj Faktoring të Drejtëpërdrejtë.

Llogarisni këstin tuaj

Lek
Rezultati
Pagesa Mujore

FAKTORING I ANASJELLTË

Faktoring i Anasjelltë i shërben nevojave tuaja për blerje inventari.

Aktiviteti juaj bazohet në një volum të konsiderueshëm inventari?

Dëshironi të përfitoni nga një ulje apo një ofertë e cila konsiston në blerjen e një volumi inventari më
të lartë se zakonisht?

Aktiviteti juaj tregtar po rritet dhe mungesa e inventarit po e frenon atë?

Klienti juaj ka porositur një mall, vlera e të cilit tejkalon mundesitë tuaja financiare?

Crimson Finance Fund Albania financon blerjen e inventarit tuaj, deri në 100% të vlerës së tij nëpërmjet Faktoring-ut të Anasjelltë.

DY PËRFITUES KRYESOR TË FAKTORING-UT TË ANASJELLTË:

null

TREGTARËT ME SHUMICË DHE PAKICË

Rrisin inventarin e tyre duke rritur gamën e produkteve të ofruara, dhe duke përfituar nga uljet tregtare.
null

FURNITORI I ASETEVE

Rrit shitjet falë financimit të porosive të kryera për klientët e tij, që tejkalojnë kapacitetet e tij financiare.

Llogarisni këstin tuaj

Lek
Rezultati
Pagesa Mujore