Transport

 • Keni nevojë për një mjet transporti?
 • Jeni një biznes i ri apo me eksperiencë dhe nuk keni mjaftueshëm fonde për të kryer investime në asetet që ju nevojiten?
 • Keni nevojë për të rinovuar asetet tuaja ekzistuese?
 • Kërkesat e klientëve tuaj janë rritur në volum apo në cilësi dhe ju duhet të bëni investime në asete për t’ju përgjigjur atyre?
 • Dëshironi të shtrini në kohë investimin tuaj në asete për të ruajtur kapitalin tuaj qarkullues?

Mjete Transporti:

null

Vetura

null

Mjete transporti mallrash

Furgon, Kamion, Trailer, Karrotrec, Automjete të tjera
null

Mjete transporti udhëtarësh

Autobus, Furgona
null

Të tjera mjete transporti

Ndërtim

 • Keni nevojë për mjete ndërtimi lëvizëse dhe stacionare?
 • Jeni një biznes i ri apo me eksperiencë dhe nuk keni mjaftueshëm fonde për të kryer investime në asetet që ju nevojiten?
 • Keni nevojë për të rinovuar asetet tuaja ekzistuese?
 • Kërkesat e klientëve tuaj janë rritur në volum apo në cilësi dhe ju duhet të bëni investime në asete për t’ju përgjigjur atyre?
 • Dëshironi të shtrini në kohë investimin tuaj në asete për të ruajtur kapitalin tuaj qarkullues?
 • Keni nevojë për likuiditet?
 • Aktiviteti juaj po rritet dhe mungesa e likuiditetit po e frenon ate?

Mjete Ndërtimi Lëvizëse dhe Stacionare:

null

Mjete ndertimi lëvizëse

Eskavatorë, Pirun, Vinç, Fadroma, Makineri ndërtimi të tjera
null

Mjete ndërtimi stacionare

null

Të tjera mjete ndërtimi

Crimson Finance Fund Albania ju ofron likuiditet afatshkurtër dhe afatgjatë nëpermjet:

Teknologji e Informacionit

 • Keni nevojë për pajisje IT, apo makineri printimi?
 • Jeni një biznes i ri apo me eksperiencë dhe nuk keni mjaftueshëm fonde për të kryer investime në asetet që ju nevojiten?
 • Keni nevojë për të rinovuar asetet tuaja ekzistuese?
 • Kërkesat e klientëve tuaj janë rritur në volum apo në cilësi dhe ju duhet të bëni investime në asete apo inventar për t’ju përgjigjur atyre?
 • Dëshironi të shtrini në kohë investimin tuaj në asete për të ruajtur kapitalin tuaj qarkullues?
 • Keni nevojë te rrisni volumin tuaj te inventarit?
 • Aktiviteti juaj tregtar po rritet dhe mungesa e inventarit po e frenon atë?

Pajisje IT:

null

Fotokopje

null

Makineri shtypshkronje dhe printimi

null

Kompjutera


null

Servera


null

Sisteme kamerash

null

Pajisje të tjera të teknologjisë së informacionit

Crimson Finance Fund Albania financon blerjen e inventarit tuaj, deri në 100% të vlerës së tij nëpërmjet:

Shëndetësi/Farmaceutike

 • Keni nevojë për pajisje mjekësore?
 • Jeni një biznes i ri apo me eksperiencë dhe nuk keni mjaftueshëm fonde për të kryer investime në asetet që ju nevojiten?
 • Keni nevojë për të rinovuar asetet tuaja ekzistuese?
 • Kërkesat e klientëve tuaj janë rritur në volum apo në cilësi dhe ju duhet të bëni investime në asete për t’ju përgjigjur atyre?
 • Dëshironi të shtrini në kohë investimin tuaj në asete për të ruajtur kapitalin tuaj qarkullues?
 • Keni nevojë për inventar dhe likuiditet?
 • Jeni pjesë e sektorit të farmaceutikës (farmaci apo depo farmaceutike) dhe aktiviteti juaj po rritet ndërkohë që mungesa e inventarit dhe likuiditetit po e frenon atë?

Pajisje Mjekësore:

null

Pajisje dentare

null

Pajisje ekografike

null

Pajisje diagnostikuese të imazhit

null

Pajisje për Esktetik dhe Fitness


null

Pajisje të tjera mjekësore

Crimson Finance Fund Albania ju ofron likuiditet afatshkurtër dhe afatgjatë nëpërmjet:

Crimson Finance Fund Albania financon blerjen e inventarit tuaj, deri në 100% të vlerës së tij nëpërmjet:

Bujqësi

 • Keni nevojë për makineri dhe pajisje agrobujqësore?
 • Jeni një biznes i ri apo me eksperiencë dhe nuk keni mjaftueshëm fonde për të kryer investime në asetet që ju nevojiten?
 • Keni nevojë për të rinovuar asetet tuaja ekzistuese?
 • Kërkesat e klientëve tuaj janë rritur në volum apo në cilësi dhe ju duhet të bëni investime në asete për t’ju përgjigjur atyre?
 • Dëshironi të shtrini në kohë investimin tuaj në asete për të ruajtur kapitalin tuaj qarkullues?
 • Keni nevojë për likuiditet?
 • Tregtoni substanca dhe preparatet kimike dhe aktiviteti juaj po rritet nderkohe qe mungesa e likuiditetit po e frenon atë?

Makineri Dhe Pajisje Agrobujqesore:

null

Autokombanjë

null

Traktor të llojeve të ndryshme


null

Agretatë bujqësore

null

Pajisje të tjera agrobujqësore


Crimson Finance Fund Albania ju ofron likuiditet afatshkurtër dhe afatgjatë nëpërmjet:

Crimson Finance Fund Albania financon blerjen e inventarit tuaj, deri në 100% të vlerës së tij nëpërmjet:

Horeca:

 • Keni nevojë për pajisje Horeca?
 • Jeni një biznes i ri apo me eksperiencë dhe nuk keni mjaftueshëm fonde për të kryer investime në asetet që ju nevojiten?
 • Keni nevojë për të rinovuar asetet tuaja ekzistuese?
 • Kërkesat e klientëve tuaj janë rritur në volum apo në cilësi dhe ju duhet të bëni investime në asete për t’ju përgjigjur atyre?
 • Dëshironi të shtrini në kohë investimin tuaj në asete për të ruajtur kapitalin tuaj qarkullues?

Pajisje Horeca:

null

Frigorifer dhe mjete të tjera frigoriferike

null

Pajisje për kuzhinë dhe restorante

null

Pajisje për pasticeri dhe furra buke

null

Pajisje për hotele/pastrim kimik


null

Pajisje të tjera Horeca

Industria e Përpunimit

 • Keni nevojë për pajisje dhe makineri industriale?
 • Jeni një biznes i ri apo me eksperiencë dhe nuk keni mjaftueshëm fonde për të kryer investime në asetet që ju nevojiten?
 • Keni nevojë për të rinovuar asetet tuaja ekzistuese?
 • Kërkesat e klientëve tuaj janë rritur në volum apo në cilësi dhe ju duhet të bëni investime në asete për t’ju përgjigjur atyre?
 • Dëshironi të shtrini në kohë investimin tuaj në asete për të ruajtur kapitalin tuaj qarkullues?
 • Keni nevojë për likuiditet?
 • Aktiviteti juaj po rritet dhe mungesa e likuiditetit po e frenon atë?

Pajisje Dhe Makineri Industriale:

null

Pajisje për përpunimin e mermerit

null

Pajisje për përpunimin e drurit

null

Pajisje për përpunim guri

null

Pajisje per perpunim metali

null

Pajisje për përpunim duralumini

null

Pajisje paketim – ambalazhimi

null

Të tjera pajisje dhe makineri industriale

Crimson Finance Fund Albania ju ofron likuiditet afatshkurtër dhe afatgjatë nëpërmjet:

Pajisje audiovizive

 • Keni nevojë për pajisje audiovizive?
 • Jeni një biznes i ri apo me eksperiencë dhe nuk keni mjaftueshëm fonde për të kryer investime në asetet që ju nevojiten?
 • Keni nevojë për të rinovuar asetet tuaja ekzistuese?
 • Kërkesat e klientëve tuaj janë rritur në volum apo në cilësi dhe ju duhet të bëni investime në asete për t’ju përgjigjur atyre?
 • Dëshironi të shtrini në kohë investimin tuaj në asete për të ruajtur kapitalin tuaj qarkullues?

Pajisje Audiovizive:

null

Pajisje Ledwall

null

Pajisje ndriçimi

null

Pajisje audio

null

Vegla muzikore/Kamera

null

Të tjera pajisje audiovizive

Tekstil

 • Keni nevojë për pajisje për përpunimin e tekstileve dhe lëkurës?
 • Jeni një biznes i ri apo me eksperiencë dhe nuk keni mjaftueshëm fonde për të kryer investime në asetet që ju nevojiten?
 • Keni nevojë për të rinovuar asetet tuaja ekzistuese?
 • Kërkesat e klientëve tuaj janë rritur në volum apo në cilësi dhe ju duhet të bëni investime në asete për t’ju përgjigjur atyre?
 • Dëshironi të shtrini në kohë investimin tuaj në asete për të ruajtur kapitalin tuaj qarkullues?
 • Keni nevojë për inventar?
 • Aktiviteti juaj tregtar po rritet dhe mungesa e inventarit po e frenon atë?

Pajisje Për Përpunimin E Tekstileve Dhe Lëkurës:

null

Pajisje për përpunim tekstili

Makineri Qepëse, Makineri Prerëse, Makineri Hapëse/Shpuese dhe Makineri Hekurosëse
null

Makineri stampimi

null

Makineri larëse dhe makineri ngjyrosëse

Crimson Finance Fund Albania ju ofron likuiditet afatshkurtër dhe afatgjatë nëpërmjet:

Crimson Finance Fund Albania financon blerjen e inventarit tuaj, deri në 100% të vlerës së tij nëpërmjet:

Ushqimor:

 • Keni nevojë për pajisje për përpunim produktesh dhe nënproduktesh ushqimore?
 • Jeni një biznes i ri apo me eksperiencë dhe nuk keni mjaftueshëm fonde për të kryer investime në asetet që ju nevojiten?
 • Keni nevojë për të rinovuar asetet tuaja ekzistuese?
 • Kërkesat e klientëve tuaj janë rritur në volum apo në cilësi dhe ju duhet të bëni investime në asete për t’ju përgjigjur atyre?
 • Dëshironi të shtrini në kohë investimin tuaj në asete për të ruajtur kapitalin tuaj qarkullues?
 • Keni nevojë për inventar dhe likuiditet?
 • Aktiviteti juaj tregtar po rritet dhe mungesa e likuiditetit dhe inventarit po e frenon atë?

Pajisje Për Përpunim Produktesh Dhe Nënproduktesh Ushqimore:

null

Makineri dhe linja prodhimi për përpunimin e mishit dhe nënprodukteve të tij

null

Makineri dhe linja prodhimi për përpunimin e qumështit dhe nënprodukteve të tij

null

Makineri dhe linja prodhimi për përpunimin e frutave dhe perimeve

null

Pajisje paketim – ambalazhimi

null

Makineri dhe linja prodhimi për përpunimin e produkteve të tjera ushqimore

null

Të tjera makineri për përpunimin e produkteve ushqimore

Crimson Finance Fund Albania ju ofron likuiditet afatshkurtër dhe afatgjatë nëpërmjet:

Crimson Finance Fund Albania financon blerjen e inventarit tuaj, deri në 100% të vlerës së tij nëpërmjet:

Tregti me shumicë dhe me pakicë

 • Keni nevojë për inventar dhe likuiditet?
 • Aktiviteti juaj tregtar po rritet dhe mungesa e likuiditetit dhe/apo inventarit po e frenon atë?

Crimson Finance Fund Albania financon blerjen e inventarit tuaj, deri në 100% të vlerës së tij nëpërmjet:

Të Tjera:

 • Keni nevojë për pajisje të ndryshme?
 • Jeni një biznes i ri apo me eksperiencë dhe nuk keni mjaftueshëm fonde për të kryer investime në asetet që ju nevojiten?
 • Keni nevojë për të rinovuar asetet tuaja ekzistuese?
 • Kërkesat e klientëve tuaj janë rritur në volum apo në cilësi dhe ju duhet të bëni investime në asete për t’ju përgjigjur atyre?
 • Dëshironi të shtrini në kohë investimin tuaj në asete për të ruajtur kapitalin tuaj qarkullues?

Pajisje Të Tjera:

null

Pajisje për servise automjetesh

null

Pajisje për lavazhe

null

Gjeneratorë

null

Kompresorë ajri

null

Pajisje topografike

null

Të tjera pajisje