KREDI

Kredia me këste të barabarta i shërben nevojave tuaja afatgjata për likujditet, dhe nevojave për investime afatshkurtra dhe afatmesme.

Keni nevojë të shtoni kapacitetet tuaja të prodhimit apo të përpunimit apo t’i rinovoni ato për shkak të amortizimit?

Aktiviteti juaj tregtar po rritet dhe mungesa e likuiditetit po e frenon atë?

Keni nevojë për likuiditet për të zgjeruar gamën tuaj të produkteve apo shërbimeve?

Keni plane të ndryshme nga këto të cilat kërkojnë likuiditet?

Për të përmbushur këto nevoja që mund të ketë biznesi juaj ne ju propozojmë financimin nëpërmjet produktit financiar Kredi.

Llogarisni këstin tuaj

Lek
Vitet
Rezultati
Pagesa Mujore

LINJË KREDIE

Linja e kredisë i shërben nevojave tuaja afatgjata dhe afatshkurtra për
likuiditet,
dhe nevojave për shtim të inventarit.

Aktiviteti juaj bazohet në një volum të konsiderueshëm inventari?

Dëshironi të përfitoni nga një ulje apo një ofertë e cila konsiston në blerjen e një volumi inventari më të lartë se zakonisht?

Aktiviteti juaj tregtar po rritet dhe mungesa e inventarit apo e likuiditetit po e frenon atë?

Klienti juaj ka porositur një mall/produkt, vlera e të cilit tejkalon mundesitë tuaja financiare për ta paguar atë?

Keni nevojë për likuiditet për të zgjeruar gamën tuaj të produkteve apo shërbimeve?

Për të përmbushur këto nevoja që mund të ketë biznesi juaj ne ju propozojmë financimin nëpërmjet
produktit financiar Linjë Kredie.

Llogarisni këstin tuaj

Lek
Rezultati
Pagesa Mujore