Mjete-Transporti

Keni nevojë për një mjet transporti?

Jeni nje biznes i ri apo me eksperiencë dhe nuk keni mjaftueshëm fonde për të kryer investime në asetet që ju nevojiten?

Keni nevojë për të rinovuar asetet tuaja egzisutuese?

Kërkesat e klienteve tuaj janë rritur ne volum apo në cilësi dhe ju duhet te beni investime ne asete për të ju përgjigjur atyre?

Dëshironi të shtrini në kohe investimin tuaj në asete për të ruajtur kapitalin tuaj?

Financojme asetet nëpërmjet leasing

Zgjidhni pajisjen/makinerine/mjetin qe deshironi te blini

CFFA kryen blerjen sipas porosisë tuaj

Ju e merrni atë me qera kundrejt një kësti mujor

Në përfundim të afatit pajisja juaj/makineria/mjeti kalon në pronësine tuaj

Avantazhet e leasing

  • Aseti i financuar sherben si garanci pa qene e nevojeshme per kolaterale te tjera
  • Mundesia e perdorimit te kapitalit qarkullues per qellime te tjera zhvillimi
  • Perfitimi taksor-Kestet e pagesave te Leasing-ut konsiderohen si shpenzime operacionale, jane te zbritshme ne llogaritjen e tatimit mbi fitimin
  • Nuk paguan menjehere TVSH-ne per blerjen e asetit, por e ndan ate ne keste
  • Asetet e financuara me Leasing nuk mund ti nenshtrohen nje procesi likujdimi nga kreditoret
  • Planifikimi me i sakte i sakte i shpenzimeve duke qene se kestet jane te barabarta dhe te shtrira ne kohe