Apliko për punë

Dëshironi të bëheni pjesë e stafit tonë?

Dërgoni një CV të detajuar në adresën e-mailit; hr@cffa.al.

Për më tepër informacion mund te vizitoni web; www.cffa.al ose te kontaktoni ne numrin e telefonit +355 4 450 0385/6