Apliko për punë

Analist/Oficer Kredie për Crimson Finance Fund Albania

Përshkrim i pozicionit

Analisti/Oficeri i kredisë duhet të:

 • Prezantojë produktet financiare pranë klientëve potencialë nëpërmjet formave të ndryshme të marketingut
 • Sigurojë informacionin e duhur për klientët e mundshëm rreth këtyre produkteve
 • Vlerësojë dhe të asistojë aplikimet e klientëve
 • Përgatisë dosjet e klientëve (anliza financiare)
 • Ndjekë procedurat e nevojshme deri në miratimit e kredive
 • Monitorojë dhe asistojë portofolin e kredive
 • Monitorojë pagesat e kredive
 • Përgatisë raportet e nevojshme për menaxhimin

 

Kualifikime

 • Diplomë universitare relevante (ekonomi, financë, bankë etj)
 • Minimumi 2 vjet eksperiencë në institucione financiare dhe/ose banka
 • Njohuri të plotë të punës në sistemin bankar dhe financave, duke përfshirë njohjen e kreditimit të MSME, riskun e kredisë, rregulloret dhe politikat e nevojshme
 • Aftësi të shkëlqyera analitike, duke përfshirë aftësi në MS Excel dhe pasqyrat financiare për përgatitjen e analizave financiare
 • Aftësi të shkëlqyera në komunikim, prezantimin dhe shitjen e produkteve financiare
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur në përmbushjen e detyrave

Për të aplikuar dërgoni një CV të detajuar në adresën e-mailit; hr@cffa.al deri në 10 Janar 2018.

Për më tepër informacion mund te vizitoni web; www.cffa.al ose te kontaktoni ne numrin e telefonit +355 4 450 0385/6